CASA PASSIVA (PASSIVHAUS)

Un concepte de construcció amb futur.

Més informació / Sol·licitar pressupost

  Més informació / Sol·licitar pressupost

  Passive house

  Avantatges de les cases passives (Passivhaus)

  Els avantatges de la casa passiva consisteixen principalment en la millora de la qualitat del components i materials utilitzats:

  • Millors finestres;
  • Aïllament més gruixut
  • Ventilació més eficient

  Els avantatges de la casa passiva es noten en el fet de que s´aprofiten molt millor els recursos que la natura ens proporciona de manera gratuita:

  • Energia solar;
  • Energia geotèrmica;
  • La calor residual que emeten els aparells elèctrics;
  • La calor corporal dels que hi habiten

  Els avantatges de la casa passiva aporten ecologia i economia en harmonia.

  • Estalvi en costos de calefacció;
  • Estalvi en costos de construcció;
  • Protecció activa del medi ambient.

  De la casa passiva a la casa energètica

  Mínim consum energètic gràcies a una planificació òptima.

  Passive House

  Passive House

  Passive House

  Què és una casa passiva?

  Una casa que pràcticament no necessita calefacció. Està dissenyada perquè la calor necessària per escalfar la casa vingui de la radiació solar i de la mateixa calor corporal dels ocupants.

  Per tal que això funcioni, l´envolvent de l’edifici ha d’estar dissenyat per ser pràcticament hermètic. A més, els aïllaments tèrmics i les finestres de protecció tèrmica asseguren que s’escapi el menys calor possible a l’exterior.

  Una altra característica especial de les cases passives és el sistema de ventilació. Està dissenyat de tal manera que la calor roman a l’interior de la casa, mentre que l’aire que s´ha de renovar es dirigeix a l’exterior. L’aire fresc entra a la casa a través d’un intercanviador de calor i després s’escalfa a la temperatura ambient desitjada.

   

  Quines són les característiques especials d’una casa passiva en comparació amb una casa “normal”?

  Una Casa Passiva no requereix pràcticament cap subministrament d’energia externa. L´agradable efecte secundari és que les factures mensuals de consum d´energia són molt més baixes que per a un mètode de construcció clàssic, ja que pràcticament no hi ha costos de calefacció. A més, el consum d’electricitat és significativament menor. Aquestes cases es caracteritzen per les següents virtuds:

  • Són en gran part hermètiques;
  • Quasibé no consumeixen energia;
  • Necessiten poquíssima energia externa.

  A partir del mètode especial de construcció, també hi ha moltes coses que distingeixen viure en una casa passiva de viure en cases amb mètodes de construcció convencionals: A diferència de les cases convencionals, la ventilació manual ja no és necessària, ja que un sistema de ventilació ho regula automàticament. Als que els agrada obrir les finestres però encara podran fer-ho.

  En canvi, amb la construcció convencional i la posterior renovació energètica, la correcta ventilació és absolutament essencial per evitar el creixement de fongs. A més, la temperatura ambient és pràcticament constant en tota la casa. No obstant això, si voleu temperatures diferents –per exemple, un dormitori fresc i més calor al bany– es pot controlar perfectament a través del sistema de ventilació i les finestres obertes.

  De manera similar a les cases amb calefacció per terra radiant, per tant, no hi ha fonts de calor notables en cases passives. Aquells que vulguin fer-ho poden considerar la instal·lació d’una xemeneia, que proporciona una agradable calor radiant a l’hivern