Parkings Modulars

Emmagatzemant de cotxes

  Més informació / Sol·licitar pressupost

  parking modular

  Característiques del nostra sistema:

  • Aparcaments de diversos nivells desmuntables i reutilitzables.
  • Flexibilitat tant en l’expansió com la reducció de la seva mida, en superfície i alçada.
  • Possibilitat de traslladar i reutilitzar l’estructura a diferents llocs permetent solucionar problemes d’aparcament puntuals de manera eficient, ràpida i cost-efectiva.
  • Diverses formes d’adquisició: compra o lloguer a llarg termini.
  • Servei tècnic de muntatge, desmuntatge, manteniment i emmagatzematge.

  Una solució a la manca d’aparcament

  parking modular muestra

  parking modular coches

  parking modular exterior

  Desenvolupem sistemes per a la creació d’aparcaments de vehicles (Light-Park, etc.) com poden ser pàrquings prefabricats desmuntables i/o robotitzats aplicant les millors tecnologies existents. Aquests sistemes ofereixen solucions innovadores per a l’estacionament, optimitzant l’espai disponible i millorant l’eficiència en l’ús dels aparcaments. La utilització de tecnologies avançades permet no només maximitzar l’espai, sinó també proporcionar una millor experiència d’usuari, amb processos més ràpids i segurs per a l’aparcament dels vehicles. A més, l’ús de pàrquings prefabricats desmuntables ofereix flexibilitat, ja que poden ser instal·lats en diferents ubicacions segons les necessitats i desmuntats o reubicats si es requereix. La robotització dels aparcaments, per la seva banda, redueix el temps d’espera i optimitza l’espai d’una manera eficient, tot reduint l’impacte ambiental.

  Que és K2 Light-Park?

  K2 Light-Park és un sistema estructural d’acer per a la construcció d’aparcaments per a cotxes de diversos pisos que incorpora un alt grau de prefabricació, permet millorar la seguretat en el muntatge en lloc i reduir el temps d’execució. Una de les principals característiques del sistema és la seva modularitat, amb possibilitat de muntar i desmuntar en un curt període de temps i sense deixar rastre d’on es troba. El sistema K2 Light-Park és un mòdul compost per pilars i bigues que, donat el seu caràcter estandarditzat, permet crear places d’aparcament adaptades a la disponibilitat del terreny. A més, aquesta configuració ens permet actuar horitzontalment o verticalment afegint mòduls existents.

   

   

   

  Avantatges del sistema K2 LIGHT-PARK

  K2 Modular, per promoure el disseny i desenvolupament de K2 Light-Park, ha optat per una mida d’aparcament òptima que tots els usuaris busquem. Les dimensions del sistema aporten un valor afegit a les noves instal·lacions d’aparcament, facilitant l’estacionament i evitant col·lisions. Les característiques de K2 Light-Park inclouen:

  Modularitat: Disposa d’un mòdul estandarditzat que facilita la producció i muntatge.
  Flexibilitat: Permet adaptar-se a qualsevol tipus de terreny i expandir-se en qualsevol direcció mitjançant l’annexió de mòduls complementaris.
  Desmuntabilitat: Permet desmuntar l’estructura i retornar el terreny al seu estat original.
  Economia: Ofereix la possibilitat de crear grans zones d’aparcament a un cost inferior als sistemes tradicionals.