Sistema Constructiu

Les característiques bàsiques dels nostres sistemes són:

  • Aplicació de tecnologies avançades en la fabricació i assemblatge de components.
  • Producció en sèrie dels components i elements constructius.
  • Reducció i fins i tot eliminació de temps d’espera i apilament en obra: concepte just-in-time.
  • Mecanització de les operacions de muntatge dels components en obra.
  • Excel·lència tècnica.
  • L’execució del projecte es realitza en dues fases, en primer lloc es dissenya i prefabrica el projecte en una factoria i posteriorment es transporta i instal·la en el lloc d’implantació. Mitjançant aquest procediment aconseguim maximitzar la qualitat de la construcció, controlar els nivells d’impacte mediambiental i reduir en un 50% el temps d’execució.

Fast Building System

The building revolution

3D System

 

Edifici Petavit 4 mesos K2 Industrialized Building Solutions

DESCARGAR PRESENTACIÓN